Consent

Request for provision/analysis of data from the RMG registry

Polls NEW Approved Voted All  
RMG 04/2022: MM - Analýza režimu Dara Rd 22 22 22/22
RMG 03/2022: MM - Opakovaná analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií - Celgene (BMS)   22 22 22/22
RMG 02/2022: MM - Hodnocení minimální reziduální nemoci na datech z reálné klinické praxe   7 7 7/7
RMG 01/2022: MM - Opakovaná analýza na datech z RMG za období 12/2019-12/2020 22 22 22/22
RMG 12/2021: MM - Epidemiology, treatment patterns and outcomes of patients with high-risk and low risk SMM (Janssen) 22 22 22/22
RMG 11/2021: MM - Analýza managementu léčby v podmínkách běžné klinické praxe ČR 21 21 21/21
RMG 10/2021: MM - Opakovaná analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií - Celgene (BMS)   22 22 22/22
RMG 09/2021: MM - Aktualizace analýzy dat pacientů s primárním EMD   21 21 21/21
RMG 08/2021: MM - Analýza pacientek léčených Kyprolisem v ČR   11 11 11/11
RMG 07/2021: MM - Incidence a prevalence léčby lenalidomidovým režimem ve druhé linii léčby v letech 2018-2020 (Takeda) 24 24 24/24
RMG 06/2021: MM - RMG 06/2021: MM - Analýza regionálních demografických dat a dat o léčbě pacientů (Janssen)  9 9 9/9
RMG 05/2021: MM - Opakovaná analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií - Celgene (BMS) 22 23 22/23
RMG 04/2021: MM - Analýza COVID-19 24 24 24/24
RMG 03/2021: MM - Analýza cirkulujících plazmatických buněk u pacientů s nově diagnostikovaným MM 3 3 3/3
RMG 02/2021: MM - Analýza nově diagnostikovaných transplantabilních pacientů s MGUS-like signature 24 24 24/24
RMG 01/2021: MM - Aktualizace analýz IRD vs RD zaměřených na PFS2 včetně zvolených režimů a OS (Takeda) 22 22 22/22
RMG 12/2020: MM - Analýza léčby pacientů s relabujícím/refrakterním MM (Janssen) 21 21 21/21
RMG 11/2020: MM - Opakovaná analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií - Celgene (BMS) 22 22 22/22
RMG 10/2020: MM - Analýza léčby MM v klinické praxi (Sanofi-Aventis) 23 23 23/23
RMG 09/2020: MM - Analýza regionálních demografických dat a dat o léčbě (Janssen) 8 8 8/8
RMG 08/2020: MM - Analýza PFS a léčebných odpovědí u pacientů s relabovaným MM léčených režimem DARA-RD dle přítomnosti EM nemoci 7 8 7/8
RMG 07/2020: MM - Analýza managementu léčby v podmínkách běžné klinické praxe (Janssen) 20 22 20/22
RMG 06/2020: SMM - Studie proveditelnosti s cílem zjistit použitelnost dat z RMG pro větší a detailnější projekt zaměřený na SMM (Janssen) 22 25 22/25
RMG 05/2020: MM - Pravidelná analýza v rámci mezinárodního projektu HONEUR (Janssen) 21 23 21/23
RMG 04/2020: MM - Analýza s cílem zhodnotit přínos re-transplantace u relabujícího MM 22 22 22/22
RMG 03/2020: MM - Opakovaná analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií - Celgene (BMS) 17 20 17/20
RMG 02/2020: MM - Analýza COVID-19 22 24 22/24
RMG 01/2020: MM - Analýza přežití pacientů v závislosti na vstupní hladině paraproteinu 20 22 20/22
RMG 10/2019: MM - Validační analýza pro spolupráci s HONEUR projektem 21 22 21/22
RMG 09/2019: Příprava analýz pro prezentace na farmakoekonomickém workshopu CMG 23 24 23/24
RMG 08/2019: MM - Celoevropská analýza léčebných postupů a výsledků léčby - projekt Inspira 20 26 20/26
RMG 07/2019: MM - Analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných linií (Celgene) 18 20 18/20
RMG 06/2019: MM - Analýza používaných režimů v jednotlivých léčebných liniích (Amgen) 18 20 18/20
RMG 05/2019: MGUS, SMM, MM - Komplexní analýzy - všeobecná část (SK), léky 3 7 3/7
RMG 04/2019: Příprava společné publikace týkající se srovnání léčby lenalidomidem v době STOP RULES a současné léčby do progrese 17 22 17/22
RMG 03/2019: MM, MGUS, WM, AMYL - Souhrné analýzy počtu pacientů ve vybraných centrech za dané časové období 10 10 10/10
RMG 02/2019: MM - Analýza za účelem zjištění potřeby imunofixace v moči v remisi MM 18 20 18/20
RMG 01/2019: Mezinárodní analýza primárně refrakterních pacientů léčených PI a IMIDem 18 21 18/21
RMG 09/2018: MM - Aktualizace standardních lékových reportů + vyhodnocení KRd v režimu VILP pro prezentaci na farmakoekonomickém workshopu CMG 16 19 16/19
RMG 08/2018: AMYL - Analýza nemocných s primární AL amyloidózou 7 7 7/7
RMG 07/2018: MM - Analýza používaných centrových léků v rámci jednotlivých léčebných liniích pro firmu Celgene. 18 19 18/19
RMG 06/2018: MM - Pravidelná analýza dosavadních výsledků léčby Imnovidem. 7 7 7/7
RMG 05/2018: MM - Pravidelná analýza dosavadních výsledků léčby Revlimidem 19 19 19/19
RMG 04/2018: MM - Analýza výsledků léčby CRD režimem u pacientů ve studii ASPIRE, srovnání s výsledky SLP firmy Amgen 7 7 7/7
RMG 03/2018: MM - Analýza dat pacientů HIGH RISK s t(14;16) a t(14;20) 19 19 19/19
RMG 02/2018: MM - Analýza efektu přidání ixazomibu k režimu Rd - projekt INSIGHT firmy Takeda 7 7 7/7
RMG 01/2018: MM - Analýza používaných režimů v jednotlivých léčebných liniích v roce 2016 pro firmu Amgen 19 19 19/19
RMG 16/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - SMM - Nové poznatky o asymptomatickém MM (SMM) a systémové definováníí a členění nových rizik 22 22 22/22
RMG 15/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Lenalidomid–provedení analýzy v primoléčbě pro žádost o úhradu lenalidomidu v udržovací léčbě 22 22 22/22
RMG 14/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Výsledky léčby bendamustinem u pacientů s mnohočetným myelomem 22 22 22/22
RMG 13/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Pomalidomid – zaslání „patient-level data“ pro potřebu podrobné farmakoekonomické analýzy 20 20 20/20
RMG 12/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Zhodnocení incidence & prevalence nemocných s MM - analýza pro Takeda CZ 20 20 20/20
RMG 11/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Prevalence a incidence léčby lenalidomidem v druhé polovině 2016 (User wide) 22 22 22/22
RMG 10/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Prevalence u MM za rok 2016 (analýza pro Celgene) (User wide) 20 20 20/20
RMG 09/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - Srovnání režimu IRD a RD v rámci České republiky (User wide) 10 10 10/10
RMG 08/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Imnovid trvalá úhrada (User wide) 20 20 20/20
RMG 07/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Analýza extramedulárního relapsu (User wide) 19 19 19/19
RMG 06/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MM - Diagnóza před 30 rokem věku (User wide) 4 4 4/4
RMG 05/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MGUS, SMM a MM - Základní vyhodnocení dat z registru (User wide) 21 21 21/21
RMG 04/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - Léčebné intervaly u pacientů s MM (User wide) 19 19 19/19
RMG 03/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - Léčba pomalidomidem, carfilzomibem, revlimidem (mimo klinické studie) u pacientů s MM (User wide) 18 18 18/18
RMG 02/2017: Prosba o souhlas s poskytnutím dat - MGUS a MM - MUDr. Samuel Adeyinka Okubote (User wide) 15 18 15/18
RMG 01/2017: SLP Daratumumab - MUDr. Minařík (User wide) 7 7 7/7
RMG 14/2016: Statistické zhodnocení pacientů léčených opakovaně bortezomibem v ČR (User wide) 19 19 19/19
RMG 13/2016: Analýza pacientů léčených v 1. Linii Velcadem, kteří nejsou vhodní k autologní transplantaci. (User wide) 19 19 19/19
RMG 12/2016: Dáta pre grant RMG – Janssen (User wide) 3 3 3/3
RMG 11/2016: Analýza léčebných postupů u MM v rámci ČR pro potřeby firmy BMS (User wide) 14 14 14/14
RMG 10/2016: Vliv imunofenotypu plasmatických buněk na klinické charakteristiky mnohočetného myelomu (User wide) 0 1 0/1
RMG 09/2016: Odhad rizikové skupiny a prognózy nemocných s MGUS na základě vstupních klinických parametrů (User wide) 4 4 4/4
RMG 08/2016: Analýza cirkulujících plazmatických buněk u MM (User wide) 1 1 1/1
RMG 07/2016: Odhad prognózy nemocných s myelomem nad 65 let věku na základě vstupních klinických parametrů (User wide) 19 19 19/19
RMG 06/2016: Analýza preparátu Pomalidomid (User wide) 6 6 6/6
RMG 05/2016: Disertační práce – MGUS (User wide) 7 7 7/7
RMG 04/2016: Diplomová práce zaměstnance IBA (User wide) 17 17 17/17
RMG 03/2016: Zhodnocení nežádoucích účinků inhibitorů proteazomu (User wide) 18 18 18/18
RMG 02/2016: Zhodnocení nežádoucích účinků IMiDů (User wide) 18 18 18/18
RMG 01/2016: Nesekretorický myelom (User wide) 18 18 18/18
RMG 05/2015: Analýza dat v RMG se zaměřením na "high-risk" nemocné s MM, jde o vyžádanou analýzu firmy Takeda (User wide) 17 17 17/17
RMG 04/2015: Poskytnutí dat pro analýzu v rámci projektu Daratumumab firmy Janssen, jedná se o analýzu léčeb používaných u MM v rámci 4.linie (User wide) 17 17 17/17
RMG 03/2015: Celogenomová analýza chromozomových aberací s použitím techniky aCGH u monoklonálních gamapatií (User wide) 4 4 4/4
RMG 02/2015: Přehledová analýza léčby Velcade v SR za období 01.01.2014–31.12.2014 – souhrnné zpracování výsledků 01.01.2014–31.12.2014 (User wide) 4 4 4/4
RMG 01/2015: Přehledová analýza léčby Revlimidem v SR za období 01.01.2014–31.12.2014 – souhrnné zpracování výsledků 01.01.2014–31.12.2014 (User wide) 4 4 4/4
RMG 05/2014: Ověření významu stanovení Hevylite u nemocných s asymptomatickým/smoldering MM (User wide) 4 4 4/4
RMG 04/2014: Analýza výsledků léčby vzácných forem MM v éře nových léků (User wide) 5 5 5/5
RMG 03/2014: Žádost o poskytnutí dat z center za účelem analýzy pacientů s nesekretorickou formou myelomu (User wide) 16 16 16/16
RMG 02/2014: Žádost o poskytnutí zaslepených klinických dat (User wide) 5 5 5/5
RMG 01/2014: Žádost o souhlas s poskytnutím dat (User wide) 16 16 16/16
RMG 15/2013: Analýza souboru jedinců s MGUS vyšetřených metodou aCGH (User wide) 2 2 2/2
RMG 14/2013: Analýza léčby velcade na Slovensku (User wide) 3 3 3/3
RMG 13/2013: Přehledová analýza léčby Revlimidem v SR (User wide) 3 3 3/3
RMG 12/2013: Analýza účinnosti lenalidomidu v ČR: data do 30. 6. 2013 (User wide) 7 7 7/7
RMG 11/2013: Žádost o poskytnutí zaslepených klinických dat (User wide) 7 7 7/7
RMG 10/2013: Žádost o poskytnutí zaslepených klinických dat (User wide) 3 3 3/3
RMG 09/2013: Souhrnná analýza výsledků účinnosti léčby bortezomibem (User wide) 15 15 15/15
RMG 08/2013: Prehledova analyza lecby thalidomidem v CR za období 2007–2012 (User wide) 13 13 13/13
RMG 07/2013: Transplantacni aktivity za obdobi 2007–2012 (User wide) 9 9 9/9
RMG 06/2013: GEP data u PCL a MGUS pro spolecny projekt s Danskym pracovistem Aalborg z RMG (User wide) 8 8 8/8
RMG 05/2013: Zpracování flowcytometrických dat u nemocných z RMG (User wide) 8 8 8/8
RMG 04/2013: Souhrnné zpracování výsledků léčby bortezomibem (User wide) 13 13 13/13
RMG 03/2013: Korelace trombocytopenie stupně III a IV dle WHO (User wide) 12 12 12/12
RMG 02/2013: Výběr nemocných pro validační set na bortezomib (User wide) 12 12 12/12
RMG 01/2013: Zadost o souhlas s aktuální analýzou výsledků léčby lenalidomidem v České republice (User wide) 5 5 5/5
RMG 04/2012: Doplnění klinických dat u vybraných nemocných pro projekt del6q analýza (User wide) 4 4 4/4
RMG 03/2012: DG. MGUS/SMM – asymptomatický MM (User wide) 15 15 15/15
RMG 02/2012: Dynamika autologních transplantací v ČR v letech 2007-2011 (User wide) 9 9 9/9
RMG 01/2012: Souhrnné zhodnocení výsledků léčby thalidomidem v ČR po 10 letech (User wide) 9 9 9/9
RMG 12/2011: PRVNÍ VELKÁ INTERNÍ ANALÝZA REGISTRU RMG – DG. MGUS/SMM-asymptomatický MM (Site wide) 14 14 14/14
RMG 11/2011: PRVNÍ VELKÁ INTERNÍ ANALÝZA REGISTRU RMG – DG. MNOHOČETNÝ MYELOM: (Site wide) 14 14 14/14
RMG 10/2011: Pilotní analýza účinnosti bendamustinu v ČR – update do 30. 6. 2011 (Site wide) 12 12 12/12
RMG 09/2011: Analýza účinnosti bortezomibu a thalidomidu v ČR – update do 30. 6. 2011 (Site wide) 13 13 13/13
RMG 08/2011: Analýza účinnosti lenalidomidu v ČR – update (Site wide) 10 10 10/10
RMG 07/2011: Farmakoekonomická analýza lenalidomidu (Site wide) 12 12 12/12
RMG 06/2011: Farmakoekonomická analýza bortezomibu (Site wide) 13 13 13/13
RMG 05/2011: Analýza osob s MGUS v ČR – 2011 (Site wide) 14 14 14/14
RMG 04/2011: Prosba o uvolnění dat o léčbě Revlimidem (Site wide) 12 12 12/12
RMG 03/2011: První analýzy genového expresniho profilu u nemocných s MMv ČR a SR (Site wide) 1 1 1/1
RMG 02/2011: Souhlas s poskytováním exportů všech dat pro kontrolu kompletnosti (Site wide) 14 14 14/14
RMG 01/2011: Standardní souhrnná analýza léčby lenalidomidem na Slovensku (Site wide) 2 2 2/2
RMG 04/2010: Standardní souhrnná analýza Thalidomid, Velcade a Revlimid (Site wide) 13 13 13/13
RMG 03/2010: Farmakoekonomická analýza lenalidomidu (Site wide) 13 13 13/13
RMG 02/2010: Farmakoekonomická analýza bortezomibu (Site wide) 13 13 13/13
RMG 01/2010: Analýza účinnosti lenalidomidu 25 mg obden (Site wide) 12 12 12/12