Form

The form below is intended for processing requests in Czech language only. Please do not hesitate to contact our help desk (see contacts on the homepage) if you have a question in English.

 Žádost o poskytnutí/analýzu dat z RMG 
Diagnóza:

Pokud je relevantní, specifikujte charakter požadovaných dat: typ léčby, hodnocené období, léčby s/bez transplantace, léčby v/mimo klinické studie aj.
Bude nutné doplnění dat mimo RMG:


pokud zaškrtnete ano, vyplňte pole Rozsah
Analýzu provádí:


Formát výstupů:Jazyk:


Jedná se pouze o termín požadovaný zadavatelem, IBA bude konzultovat časovou náročnost analýzy se zadavatelem dle konkrétního zadání.
Žádost o data:
Vybraná centra:  Hlasování pro centra bude spuštěno vždy nejdříve následující pracovní den po podání žádosti. Hlasování standardně probíhá 14 dnů, proto prosím počítejte s dostatečnou prodlevou pro následné zpracování analýzy. Děkujeme.